Преспанско езеро – Прекрасна глетка

Преспанското Езеро се наоѓа на надморска височина од 855 м. Заштитеното подрачје покрива 2080 Ха. Постојат околу 200 видови птици, од кои 104 се водни птици. Од овој број, 62 видови се запишани на Листата на заштитени видови според Бернската конвенција, додека тројца од нив се на Европската црвена листа на загрозени видови. Двете Преспански езера – Голема и Мала – се единствените на Балканскиот полуостров кои имаат острови. Околните пет – Голем Град, Мал Град, Пирг, Агиос Ахилеос и Видринец – се наоѓаат во трите земји што денес ги делат езерата, Македонија, Албанија и Грција. Со својата неверојатна крајбрежје, плетеницата на заливот, извонредната чиста вода, чистата природа и нејзиното поставување помеѓу трите национални паркови, Преспа е навистина место кое мора да го посети.

Со површина од 273 квадратни километри, Големото Преспанско Езеро е втор по големина во Македонија по Охридското Езеро. Помеѓу двата лежи планината Галичица, низ која тече подземниот поток наречен Завир. Преку овој поток Преспанското езеро го снабдува Охридското Езеро со вода која излегува од другата страна во близина на манастирот Св. Наум и во изворот Билјана кај градот Охрид. Преспанскиот регион е најчистиот дел од Македонија, чија природа навидум е недопрена од човечки раце. Белиот пеликан, црна гавран, чапја и галеб се собираат во близина на езерото, толку изобилно со риби, кои вклучуваат сорти, како што се пастрмка, крап, црвени репа, крак, мрена и други. Осамениот природен резерват на Голем град е ненаселен остров, но сеуште е достапен за туристите. Островот се карактеризира со вековни дрвја, како и од изобилието на ендемичниот животински живот. Кога нивото на водата паѓа, старите населби од 11 и 12 век се видливи.